top of page

Makeup

Regular Makeup at the salon                     $85         

Competition Makeup at the salon            $95

Competition Makeup at the venue           $110

Bridal Makeup at the salon                        $110

Bridal Makeup at the venue                       $150

bottom of page